20181117 070441
            อาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา เดินทางทริปสุดท้ายของปี 2018 ไปให้บริการในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นชนชาวเขาเผ่าต่างๆ ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีประชาชนผู้เจ็บป่วยมารับการรักษา จำนวน 268 คน
            ขอขอบคุณทีมอาสาสมัครแนวหน้าที่ร่วมเดินทางแสนไกล ไปทำงานด้วยกัน  ..ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการครั้งนี้ทุกภาคส่วน ทั้งด้านการเงิน ยา อุปกรณ์ 
และปัจจัยต่างๆ ..
 
20181117 103041
 
20181117 095335
 
20181117 095539
 
20181117 141426
 
IMG 2123
 
IMG 2137
 
20181117 163248
 

●ทริปต่อไปวันที่ 25-27 มกราคม 2019 ทำงาน2พื้นที่ในอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ