NST01          
           มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา ขอขอบคุณหน่วยงานท้องถิ่นทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้การต้อนรับและจัดเตรียมด้านต่าง ๆ  เพื่ออาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิฯ เดินทางมาให้บริการกับประชาชนตำบลกำแพงเซา  เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา  โดยเฉพาะหัวหน้าสรรพสามิตจรัล  เทวรัตน์ จากจังหวัดระยอง และทีมงาน ที่ได้ให้การสนับสนุนและเดินทางมาร่วมงาน  ร่วมกับผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน  ยังผลให้การดำเนินงานลุล่วงด้วยดี   มีประชาชนผู้เจ็บป่วยมารับบริการรวม  486 คน  ประกอบด้วยผู้ป่วยด้านอายุรกรรม ทันตกรรม ถอนฟัน ขูดหินปูน  และผู้มีปัญหาสายตายาว
Read more: ขอบคุณชาวนครศรีธรรมราช
UB01
 
                    เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่อาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาเดินทางไปพื้นที่ภาคอีสาน  โดยได้รับการประสานงานและการต้อนรับอย่างดียิ่งจากองค์กรต่างๆในพื้นที่ทั้งฝ่ายงานสาธารณสุข
Read more: ประชาชนเดชอุดม อุบลราชธานี รับบริการจากหน่วยแพทย์ฯ

wlck 07

         โรงเรียนเชีบงคำคริสเตียน  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  อนุบาล และประถมศึกษา  โดยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง   ได้รวมกันจัดงาน "เรารัก..เชีบงคำ" เป็นประจำทุกปี  นับเป็นครั้งที่ 6  ประกอบด้วย  ร้านจำหน่ายสินค้า  อาหาร  เครื่องดื่ม  เกมส์กีฬา  การนำเสนอผลงานการเรียนและการแสดงของนักเรียนทุกระดีับช้้นเรียนบนเวที  การแข่งขันทักษะด้านวิชาการคณิตศาสตร์     ซึ่่งการจัดงานนี้เพื่อเป็นโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก

            ทั้งในศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และการรื่นเริง  การทำกิจกรรมร่วมกันของคณะครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เชียงคำ แขกจากกรุงเทพฯ และแขกจากประเทศสิงคโปร์
Read more: "เรารัก...เชียงคำ ครั้งที่ 6"

SC01

        น้องกิ๊ฟจาก ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านร่มเย็นวานรนิวาส ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา” (House of Grace Wanon Niwat) ได้เข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี1

            
Read more: น้องใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

CK 03

          ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่บ้านร่มเย็นเชียงคำ  2 คนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีนี้่้   คือ นายจักรพัน  ขัดจา และ นางสาวสายใจ  เหล็กใหล  และในเดือนธันวาคมนี้บ้านร่มเย็นได้มีโอกาสต้อนรับแขกจากกรุงเทพฯ  ประชาชนพี่น้องชาวอำเภอเชียงคำ และทีมจากประเทศสิงคโปร์   ที่มาร่วมในงาน "เรารักเชียงคำ #6" การจัดสันนทนาการ  การสามัคคีธรรม  และร่วมเป็นทีมเดินทางออกนอกสถานที่ไปเยี่ยมเยียน จัดกิจกรรมพิเศษพร้อมมอบสิ่่งของให้กับประชาชนที่ขัดสน ทั้งในพืนที่ราบ และพื้นที่บนดอย

Read more: บ้านร่มเย็นเชียงคำ